Oudercommissie

De oudercommissie (OC) organiseert samen met het team en met andere ouders niet- lesgebonden activiteiten op school. Het gaat om een aantal vaste activiteiten zoals sinterklaas, kerst, carnaval, sportdag en het lenteontbijt.

Daarnaast zijn er incidentele activiteiten: het zomerfeest, de avondvierdaagse en thema-avonden. Het slagen van deze activiteiten is afhankelijk van het aantal ouders dat eraan kan meewerken.

De OC vergadert één keer per twee maanden. De verslagen van deze vergaderingen vindt u op het oudergedeelte van de website van de school. De oudercommissie heeft een postvak en u kunt de OC-leden altijd persoonlijk benaderen.

De OC wordt gevormd door alle klassenouders. Zo is iedere groep vertegenwoordigd, zijn de lijnen tussen de ouders en de OC kort en kan de OC inspelen op wensen van de ouders. Aan het begin van het schooljaar worden de namen van de klassenouders bekend gemaakt via het ouderportaal. In 2015-2016 is Amarens Wolters (de moeder van Abe en Sjoerd) voorzitter van de OC. Namens de school is er iemand van het managementteam aanwezig tijdens de vergaderingen.