Ouders

Wij hechten veel waarde aan een goed contact tussen de ouders en school. We stellen het ook erg op prijs wanneer ouders actief betrokken zijn bij onze school en activiteiten organiseren of daaraan deelnemen. Denk bijvoorbeeld aan ouders die kleine groepjes kinderen helpen met lezen of de verjaardag van een leerkracht voorbereiden.

Ouders kunnen meedenken en meebeslissen door zitting te nemen in de MR of de oudercommissie.

Elke groep heeft twee klassenouders. Zij hebben een coördinerende rol bij allerlei activiteiten en zijn automatisch lid van de oudercommissie. Bij veel activiteiten helpen ouders met de planning en de uitvoering.

Communicatie naar ouders

Op verschillende manieren houden wij ouders op de hoogte van het dagelijkse reilen en zeilen en van beleidstechnische zaken. De informatie vanuit school wordt via het ouderportaal gemaild. Ouders krijgen een persoonlijke inlogcode voor dit ouderportaal van ons leerlingvolgsysteem ParnasSys.

Lees meer

In onze schoolgids kunt u meer lezen over

  • ouderavonden
  • oudergesprekken
  • open contact met ouders
  • ouderbijdrage.