Samenwerking

ATO-Scholenkring

Onder de stichting ATO vallen 18 scholen voor primair onderwijs. Ook de L.W. Beekmanschool is onderdeel van ATO-Scholenkring.
Tot het Algemeen Toegankelijk Onderwijs ‘s-Hertogenbosch (ATO) behoren 18 scholen/kindcentra, verspreid over ’s-Hertogenbosch en Rosmalen. We hanteren  verschillende onderwijsconcepten, variërend van Montessori tot Jenaplan, Ervaringsgericht en Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Kwalitatief onderwijs op maat staat daarbij centraal. Alle ATO-scholen werken aan de speerpunten talentontwikkeling, duurzame onderwijsverbetering, professionele leergemeenschappen en school als onderdeel van de samenleving. De directeuren werken op diverse manieren intensief samen met elkaar om de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs te versterken. Dit gebeurt met ondersteuning van het stafbureau en het College van Bestuur.

Meer informatie over ATO-Scholenkring staat in hoofdstuk 3 van de schoolgids of is te lezen op de website van ATO.

ATO logo

Bossche Kinderparlement

Leerlingen van de Beekmanschool participeren in het Bossche Kinderparlement.

Ouders zijn betrokken via de Oudercommissie en de Medezeggenschapsraad.

Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs in werking getreden. Het uitgangspunt van de Wet passend onderwijs is dat voor alle kinderen, ook de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, een passende onderwijsplek beschikbaar moet zijn. Er geldt een wettelijke zorgplicht. Dat houdt in dat zodra een leerling bij een school wordt aangemeld, het schoolbestuur van de betreffende school verantwoordelijk is om passend onderwijs te bieden. Wanneer de school niet zelf kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind, dan organiseert zij die ondersteuning met behulp van de samenwerkingspartners in een samenwerkingsverband.

Samenwerkingsverband PO De Meierij

De L.W. Beekmanschool maakt deel uit van het Samenwerkingsverband PO De Meierij. Dit samenwerkingsverband beslaat de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Schijndel, Vught, Haren, Sint-Michielsgestel, Zaltbommel en Maasdriel. Zie voor meer informatie www.demeierij-po.nl.
De gemeente ‘s-Hertogenbosch is verdeeld in zes ondersteuningseenheden. De L.W. Beekmanschool valt onder de ondersteuningseenheid Centrum/ Zuid. De zes Bossche ondersteuningseenheden worden aangestuurd door één ondersteuningsmanager.

Andere samenwerkingspartners

Fontys Academie
Noord-Brabants Museum
Kanteel locatie ‘t Zandkasteel