Onze visie

De L.W. Beekmanschool heeft, net als alle scholen, een vierjarig geldend schoolplan. Het schoolplan voor de periode 2015-2019 ligt ter inzage bij de directeur. In het schoolplan wordt onder andere de visie van de L.W. Beekmanschool beschreven.

Je mag er zijn op de Beekman!

kinderen

ouders

team

Je bent ondernemend, flexibel, betrokken en positief.

Je voelt humor, een ontspannen sfeer, veiligheid & respect, relativeringsvermogen en vertrouwen in elkaar.

Je groeit in zelfstandigheid, inzicht in eigen handelen en verantwoordelijkheid.

Je ziet creativiteit, ruimte voor verschil, samenwerking en een uitdagende leeromgeving.

Je viert samen successen, kwaliteit en feesten met oog voor cultuur en omgeving.

Dit geldt voor iedereen op de L.W. Beekman!

Deze uitgangspunten vormen de meetlat die wij gebruiken bij de keuzes die wij maken. Ze worden gedragen door het hele team.

Voor de periode 2015-2019 hebben wij nog een aantal speerpunten gekozen waar we ons extra voor in gaan zetten:

minder uit boeken leren
meer muziek
meer sportactiviteiten
meer buiten les
meer frisse lucht binnen en buiten

Deze speerpunten zijn opgesteld door de kinderraad van de L.W. Beekmanschool. Het ATO-kindermanifest was hiervoor het vertrekpunt. Samen met de directeur heeft de kinderraad gedebatteerd in de groepen 5 t/m 8 en een enquête gehouden. Bovengenoemde punten zijn daaruit als belangrijkste punten naar voren gekomen.