Onze school

Waarom kiezen voor onze school?

De L.W. Beekmanschool onderscheidt zich door:

  • haar ligging in het centrum van Den Bosch;
  • het karakteristieke, sfeervolle gebouw;
  • de betrokkenheid van ouders en partners uit de binnenstad;
  • een hecht team dat het kind centraal stelt.

Geschiedenis

De L.W. Beekmanschool is een echte binnenstadschool door de ligging in het centrum van ’s-Hertogenbosch. Ons schoolgebouw is een rijksmonument en daar zijn we trots op.

Onze school is van oorsprong de eerste Nutsschool van ’s-Hertogenbosch en is opgericht in 1854. Sinds 1927 zijn we gevestigd aan de Van der Does de Willeboissingel.

Sinds 1963 draagt de school de naam L.W. Beekman, vernoemd naar Lupo Willem Beekman. Hij was 32 jaar werkzaam als directeur van onze school. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bood hij in de kruipruimte van ons gebouw onderdak aan een aantal Joodse gezinnen. Bij zijn afscheid als directeur is besloten om de school zijn naam te geven.

Onderwijs en cultuur

Wij geven ons onderwijs vorm binnen jaargroepen, met speciale aandacht voor thematisch werken. Het thematisch werken proberen we zoveel mogelijk te verbinden met de methodes die wij hanteren.

Mede geïnspireerd door onze omgeving en ons gebouw, hebben wij een voorliefde voor cultuur en erfgoed. Dat dragen wij graag uit. We zijn er dan ook trots op dat wij een partnerschap hebben gesloten met Het Noordbrabants Museum. Ook werken we aan een historische- en oorlogsroute over ons gebouw voor kinderen en ouders. De voorliefde voor cultuur en erfgoed zien we overigens terug bij ouders die mede om deze reden voor onze school kiezen.

Leerlingen

Bij ons volgen rond de 400 leerlingen onderwijs. Zij komen voornamelijk uit de binnenstad en de direct aangrenzende wijken. Ook komen er kinderen uit andere wijken van ’s-Hertogenbosch. Hun ouders hebben bewust voor onze school gekozen en nemen de extra reistijd voor lief.

In ons gebouw is ook Kinderdagverblijf ‘t Zandkasteel van Kanteel kinderopvang gevestigd. Het kinderdagverblijf biedt aan ongeveer 200 kinderen een opvangplek. Samen trekken wij op in de vorming van een kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Ouders

De betrokkenheid van ouders bij de activiteiten van onze school is groot. Ouders nemen plaats in de medezeggenschapsraad, de oudercommissie of helpen bij leer- en spelactiviteiten. Ook helpen ouders bij de tussenschoolse opvang. Onze school heeft de tussenschoolse opvang in eigen beheer.

Meer dan bij scholen die in een woonwijk liggen, heeft onze school ook een sociale, verbindende, functie. Ouders ontmoeten elkaar als ze de kinderen naar school brengen en bij de activiteiten waar zij onze school bij helpen.

De ouders van de kinderen bij ons op school zijn veelal hoger opgeleid.

Meer weten?

Natuurlijk staan we u graag persoonlijk te woord. Maar wilt u meer weten over onze school? Lees dan verder over

In onze schoolgids vindt u uitgebreide informatie. Niet kunnen vinden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op!