Verlofaanvraag

Ouders kunnen verlof aanvragen voor hun kind. Dat moet schriftelijk gebeuren met een speciaal formulier dat bij de leerkracht te verkrijgen is en dat u hieronder kunt downloaden. De school houdt zich wat het verlenen van verlof betreft aan de door de gemeente op basis van wettelijk voorgeschreven regels gemaakte afspraken. De verlofregeling is te vinden op www.s-hertogenbosch.nl.

Verlof voor een bezoek aan een arts, tandarts en dergelijke mag worden goedgekeurd door de leerkracht. Ook hiervoor vult u het verlofformulier in. Voor andere zaken, zoals bijvoorbeeld verlof voor een bruiloft of uitvaart, kan alleen de directeur verlof verlenen.

Als ouders of verzorgers vanwege hun werk alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kunnen gaan, is het mogelijk voor een kind verlof aan te vragen. Toestemming voor afwijkend vakantieverlof kan alleen gegeven worden door de directeur. Voor dit verlof gelden de volgende regels:

  • Het verlof is bedoeld voor een jaarlijkse gezinsvakantie en alleen mogelijk indien een gezinsvakantie van twee weken niet mogelijk is op een ander moment in het jaar;
  • De toestemming wordt maar één keer per schooljaar verleend en voor ten hoogste tien aaneengesloten schooldagen;
  • Gedurende de eerste twee lesweken van het schooljaar mag een kind niet op vakantie.

Download hier het formulier voor de verlofaanvraag

Naast het vakantieverlof kunnen er nog andere gewichtige omstandigheden zijn om verlof aan te vragen. Ook hiervoor vult u het verlofformulier in.

Weten of uw kind recht heeft op verlof? Bekijk het stroomschema ‘verlof buitenschoolvakanties’.

Tot slot: ongeoorloofd verzuim zal altijd gemeld worden bij de leerplichtconsulent.