Kinderraad

Eens in de 14 dagen komt de kinderraad 3 kwartier bij elkaar. Samen met de directeur wordt er gesproken over schoolse zaken. In elke groep 5 t/m 8 is er een klassenvertegenwoordiger gekozen, die een schooljaar lang de spreekbuis is namens de groep. De kinderraad overlegt bijvoorbeeld over de regels op het schoolplein, de goede doelen waaraan we als school willen deelnemen en verbeteringen in het gebouw. Ook ondersteunen de leerlingen bij bijvoorbeeld de verlichtingsactie, waarbij alle fietsen gecontroleerd worden op verlichting.
Eens per jaar leiden de leerlingen, samen met de directeur, een debat/kringgesprek in hun eigen groep. Het onderwerp is in alle groepen gelijk, de kinderraad kiest het thema gezamenlijk.
De leerlingen uit groep 8 zijn automatisch lid van het Bossche Kinderparlement, dat 2 keer per jaar bijeenkomt in de raadszaal van ‘s-Hertogenbosch.
Op de foto van links naar rechts: Beau, Tijs, Raf, Ada, Lara, Mattijs, Julia, directeur Saskia en Indi.